pl | en

O projekcie

Prezentowany projekt badawczy dotyczy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku. Zrozumienie jej specyfiki i znaczenia jest niemożliwe bez uwzględnienia zasadniczego tła historyczno-politycznego, towarzyszącego jej uprawianiu i funkcjonowaniu – zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego stulecia.

Wiek XX był czasem szczególnej próby nie tylko dla Polski. Obok odzyskania niepodległości w 1918 roku, naznaczyły go dwie wojny światowe, rewolucja bolszewicka, narodziny systemów totalitarnych, zorganizowane formy ludobójstwa, połączone ze zniewoleniem i pogardą dla godności człowieka. Wszystko to odcisnęło wyraźne piętno na kulturze polskiej, europejskiej i światowej. Dotknęło także filozofię. Po roku 1945, wraz z narzuceniem Polsce przez ZSRR systemu totalitarnego, monopolowi politycznemu towarzyszył monopol światopoglądowy, za którym stała oficjalna wykładnia filozofii marksistowsko-leninowskiej.

W związku z tą sytuacją wielu przedwojennych profesorów akademickich utraciło pracę na swoich uczelniach, między innymi: Władysław Tatarkiewicz, Roman Ingarden, Izydora Dąmbska, Henryk Elzenberg i Tadeusz Kotarbiński. Ograniczano swobodę badań naukowych i kontakt z myślą filozoficzną zza żelaznej kurtyny. Polska humanistyka znalazła się w ideologicznym potrzasku. Przez szereg dziesięcioleci środowiska akademickie podlegały naporowi różnych form ideologii marksistowskiej.

Czytaj dalej

Kierownik projektu

Kierownik Projektu – Redaktor serii wydawniczej:

Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW – filozof, teolog, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik katedry Filozofii Boga i Religii, prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW... 

Kontakt:

ks. dr hab. Maciej Paweł Bała, prof. UKSW
Telefon: 506 132 993
E-mail: m.bala@uksw.edu.pl

 

Koordynator prac merytorycznych:

Dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. AIK – filozof, wykładowca w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Człowieka, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii AIK... 

Kontakt:

Dr hab. Piotr S. Mazur, prof. AIK
Telefon: 785 032 103
E-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl 

 

Czytaj dalej

Współpracownicy

Wnioskodawcą, jedyną jednostką organizacyjną realizującą projekt oraz odpowiadającą za jego wykonanie jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Akademii Ignatianum w Krakowie (w sumie 14 osób) w realizacji projektu współpracują z kilkudziesięcioosobową (47 osób) reprezentacją 15 innych uczelni wyższych w Polsce i za granicą. Współpracownicy wywodzą się z następujących ośrodków akademickich:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział w Białej Podlaskiej)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie
Czytaj dalej

Publikacje